Ana Sayfa / Bilgiler / Mermer Nasıl İşlenir

Mermer Nasıl İşlenir

Kurumsal

~~Mermer blokları, ocaklarda helikoit biçimindeki kablo ile bulundukları yerden kesilerek çıkarılır. Ayarlanabilen makaralar üzerinde sürekli olarak dönen kablo, kesilmesi istenen mermer kütlesinin yüzeyine değecek şekilde ayarlanır. İşlem sırasında kablonun sürtündüğü yere suyla karışık ince kum püskürtülür. Kablo ile mermer arasına sıkışan kum tanecikleri kablonun dönüşüyle mermere sürtünerek onu aşındırır ve böylece keser.

Nasıl işlenir?

Mermer bloklar ayrı ayrı biçimlerde işlenmek üzere kesme atölyelerine götürülür. Bıçkı makinelerinde kesilerek eşit kalınlıkta levhalar durumuna getirilir. Daha sonra rende ve perdah makinelerinde yüzeyleri düzeltilip parlatılır.

Nerelerde Kullanılır?

Mermer, heykelcilikte ve mimarlıkta kullanılır. mermer, ateşten sudan zarar görmediği için çok eski çağlarda yapılmış mermer anıtlar, büyük yapılar günümüze kadar kalmıştır. Bugün de anıtlarda, bir çok yapıda en üstün malzeme olarak mermer kullanılır.

Batıda Leonardo Da Vinci, Michelangelo gibi ünlü sanatçılar ölmez eserlerini nasıl mermerden yaratmışlarsa Türkiye’de de Türk sanatçılar mermeri mimarlıkta bir süsleme unsuru olarak kullanmışlardır.

Mermer Çeşitleri:

Mermer billur tanecikli bir taştır ve deniz hayvancıklarının kalıntılarından meydana gelmiştir. Büyük basınçlarla çok yüksek ısı sonucunda değişime uğramış kalkerden başka bir şey değildir. Mermerin içinde kalsiyum karbonat, dolomi (doğal kalsiyum ve magnezyum karbonatı) billurları bulunur. Bunlar beyazdır ve mermerin rengi de bu saflık derecesine bağlıdır.

Mermerin içinde ayrıca aliminyum, demir, karbonlu maddeler, manganez bileşikleri de vardır. Mermer, içindeki yabancı maddelere göre değişik renkler alır. Bundan dolayı mermerler cinslerine, renklerine ve üzerindeki şekillerine göre sınıflandırılır. İçinde ince damarı olanlara damarlı mermer, düz beyaz mermerlere heykel mermeri, sivri uçları kolayca kopan mermerlere yumuşak mermer denir.